Medlemskap i hembygdsföreningen

Medlemsavgiften per år är 50 kr per person och 100 kr för familj
(inkl alla hemmavarande barn under 18 år).

Beloppet kan insättas på Bankgiro: 5407-9173.

Glöm inte att ange namn och adress.

    Avgiften kan också inbetalas till våra roteombud :

  • Källeberg: Pelle Askevik
  • Tjurstorp med omnejd: Bengt Lönn
  • Tyresbo: Yngve Svensson
  • Kvill/Wentzeliholm: Erland Dahlkvist
  • Övrakulla, Nedrakulla, Gibberyd: Ing-Mari Samuelsson
  • Grönsved/Grönshult/Snararp: Patrik Svensson/li>
  • Mariannelund: Lars-Erik Svensson/li>