Kategorier
Hembygdsföreningen Historik

Funderingar kring en bild av Rumskulla prästgård

Nu finns Lars Rumar berättelse på vår hemsida. Välkomna att läsa den!

http://www.rumskulla.se/historik/funderingar-kring-en-bild-av-rumskulla-prastgard/