IMG_2190 IMG_0975 IMG_1538

Gibberydsågen ett kulturarv värt att bevara.

IMG_0469Det var målet när vi i Hembygdsföreningen började undersöka möjligheten att åter starta upp sågen, och kunna driva den.
Det blev starten på ett mycket intressant och roligt projekt, ett av de största i föreningens historia
Sågen byggdes under 1920-talet och var i drift fram till mitten 1970-talet.
Allt var intakt, såghuset, sågbänkar o tändkulemotor, men var i mycket stort behov av renovering.

En kort historik
Rumskulla socken är en utpräglad skogsbygd. På de små gårdarna i Gibberyd var jordbruket inte tillräckligt inkomstbringande för att försörja sig på, utan man ägnade sig även åt skogsbruk.
Det var tre av byns bönder som uppförde ett enkelt såghus där det fanns en stockbänk med cirkelsågklinga och ett kantverk som drevs av en tändkulemotor. Man sågade dels sin egen skog, men köpte även in skogsposter. I de fall avverkningsplatsen låg långt bort flyttades motor och sågbänkar till den aktuella platsen i skogen. Såghuset var byggt med löstagbara gavlar så att man lätt kunde ta ut maskinerna.
Med tiden blev sågen stationär och man sågade timmer förutom till sig själva även till grannbyarnas skogsägare.

RenoveringenPICT2736
Hembygdsföreningen fick ett nyttjanderättsavtal på sågen och marken omkring, så att vi kunde driva renoveringen med stöd av bidrag från Hus med historia och Astrid Lindgrens Hembygd. Det största stödet fick vi från alla frivilliga, som ställde upp och jobbade med upprustningen tillsammans med en snickare.
Starten på upprustningen var sommaren 2011. Det var ett omfattande arbete där bland annat: Såghuset lyftes och fick nytt golv, rötangripna delar ersattes och trasig panel byttes ut. Alla maskiner fick en riktig upprustning, för att åter kunna vara i drift. En toalett byggdes och en parkeringsplats ordnades. Området fick åter en tidsenlig gärdesgård. En informationstavla kom också på plats.  I oktober 2012 var projektet klart och sågen återinvigdes med en stor festlighet.

”Sågning på gammalt vis”
Nu kan vi åter såga på den gamla bysågen. Vi ordnar sågkvällar och ibland även med underhållning. Kolla in hemsidan och annonsering.IMG_1557
Har du intresse att ordna någon träff. Ex. firmaträffar klubbträffar eller dylikt. Då har vi möjlighet att ordna det på kvälls- eller dagtid. Vi kan även ordna enklare fika eller grillning. Sågen ligger alldeles intill Katthult där Emil-filmen spelades in.

Givetvis kan du även få dina stockar sågade.

Sågansvariga.

Morgan Karlsson 0703958734
Jan Westrin 0702111791

Rumskulla Hembygdsförening   www.rumskulla.se