Gibberydssågen

”Gibberydssågen ett kulturarv värt att bevara.”
Det var målet när Rumskulla Hembygdsförening började undersöka möjligheten att åter starta upp och driva sågen. Det blev starten på ett mycket intressant och roligt projekt, ett av de största i föreningens historia.

Sågen byggdes under 1920-talet och var i drift fram till mitten 1970-talet. Såghuset, sågbänkar och tändkulemotor var intakt men i stort behov av renovering.

En kort historik

Rumskulla socken är en utpräglad skogsbygd. På de små gårdarna i Gibberyd var jordbruket inte tillräckligt inkomstbringande för att försörja sig på, och därför ägnade man sig även åt skogsbruk. Det var tre av byns bönder som uppförde ett enkelt såghus där det fanns en stockbänk med cirkelsågklinga och ett kantverk som drevs av en tändkulemotor. Man sågade dels sin egen skog, men köpte även in skogsposter. I de fall avverkningsplatsen låg långt bort flyttades motor och sågbänkar till den aktuella platsen i skogen. Såghuset var byggt med löstagbara gavlar så att man lätt kunde ta ut maskinerna. Med tiden blev sågen stationär och man sågade timmer även till grannbyarnas skogsägare.

Renoveringen

Rumskulla Hembygdsförening fick ett nyttjanderättsavtal på sågen och marken omkring, så att vi kunde driva renoveringen med stöd av bidrag från Hus med historia och Astrid Lindgrens Hembygd. Det största stödet fick vi från alla frivilliga, som ställde upp och jobbade med upprustningen tillsammans med en snickare.

Starten på upprustningen var sommaren 2011. Det var ett omfattande arbete där bland annat Såghuset lyftes och fick nytt golv, rötangripna delar ersattes och trasig panel byttes ut. Alla maskiner fick en riktig upprustning, för att åter kunna vara i drift.

En toalett byggdes och en parkeringsplats ordnades. Området fick åter en tidsenlig gärdesgård. En informationstavla kom också på plats. I oktober 2012 var projektet klart och sågen återinvigdes med en stor festlighet.

Sågkvällar

Nu kan vi åter såga på den gamla bysågen. Vi ordnar sågkvällar och ibland även med underhållning.

Givetvis kan du även få dina stockar sågade.

Träffar i en historisk miljö

Vill exempelvis din skolklass, din förening eller ditt företag träffas i en historisk miljö? I så fall har vi möjlighet att ordna det på dagtid eller kvällstid. Vi kan även ordna enklare fika eller grillning.

Kontakt

Sågansvariga

Morgan Karlsson 070-395 87 34
Jan Westrin 070-211 17 91