Om oss

Föreningens mål

Rumskulla Hembygdsförenings mål är att värna om bygden och dess kultur- och naturarv. Utveckla bygden så att alla som bor här skall trivas och vara stolta över sin hembygd.

Styrelse och kontaktinformation

Ordförande – Vakant

Vice Ordförande – Peter Andrae
Telefon: 070-624 19 45
E-post: peter.andrae75@gmail.com

Kassör – Henrik Backheden
Telefon: 070-291 65 38
E-post: henrik@gilbertgustafssons.se

Sekreterare – Laila Lööw
Telefon: 070-208 28 53
E-post: laila@loow.org

Ledamot – Jan Westrin
Telefon: 070-211 17 91
E-post: jan.westrin@gmail.com

Ledamot – Margareta Isaksson
Telefon: 076-785 00 29
E-post: maggan.isaksson@hotmail.com

Ledamot – Morgan Karlsson
Telefon: 070-395 87 34
E-post: moggekarlsson@yahoo.se

Ledamot – Anette Davidsson
Telefon: 076-836 85 68
E-post: anettedavidsson52@hotmail.com

Hitta till Rumskulla Hembygdsgård

Besök vår hembygdsgård på Mariannelundsvägen 3 i Rumskulla.