Våra byggnader

Larstorpsstugan

Larstorpsstugan byggdes på 1600-talet som manngårdsbyggnad på gården Skuru i västra delen av Rumskulla socken, men flyttades senare till torpet Larstorp under samma gård. År 1918 skänktes stugan av Selma och Enok Samuelsson, som då ägde Viggesbod och Skuru, till den nybildade hembygdsföreningen för att tjänstgöra som museibyggnad. Bönderna i Källeberg monterade utan kostnad ner stugan och transporterade den till dess nuvarande plats där den år 1919 uppsattes av bröderna Rönn i Övrakulla.


Stenkullastugan

Stenkullastugan inköptes av hembygdsföreningen år 1980 och invigdes år 1982. Den är sedan dess hembygdsföreningens samlingsstuga och är även försedd med ett mindre kök. Torpet lär härsamma från slutet av 1700-talet men har ändrats flera gånger under årens lopp. Den låg på Bomåla-Österhults kronopark där den senast var skogsarbetarbostad.


Förrådshuset

Förrådshuset byggdes på plats år 1988 för att härbärgera vagnar, kälkar och större föremål som skänkts till hembygdsföreningen. Huset används även för tillfälliga utställningar, arrangemang såsom raggmunkegillet samt förvaring av hembygdsföreningens inventarier.


Ladugården

Ladugården byggdes år 1855 på Johanstorp, även kallat Fällan, under Nedrakulla och flyttades hit 1995. Diskussionerna har gått höga om denna byggnad skall rödfärgas, men den har hitintills fått behålla sin ursprungliga naturliga träfärg.


Bysmedjan

Bysmedja invigdes år 2008 på sin nya plats i hembygdsgården. Den har tidigare stått i Gibberyd (Katthult) där den sedan sekelskiftet 1900 tjänstgjort bysmedja.


Ängsladan

Ängsladan flyttades 1960 från Ösjöns mader (våtmarker).


Hemlighuset

Hemlighuset (dasset) flyttades till hembygdsgården år 1963 från Bockemålen i Rumskulla socken nära gränsen till Östergötland. Tyvärr har alla övriga byggnader från den gården försvunnit.


Loftboden

Loftboden flyttades till hembygdsgården år 1961 från Norra Kvill, som en gång var löjtnantsbostad. Vällingklockan kommer från den gamla prästgården som revs år 1932.


Visthusboden

Visthusboden flyttades till hembygdsgården i början av 1950-talet från Tidersrums socken. Byggnaden är den andra byggnaden som flyttades till hembygdsgården och byggnadsåret är okänt men är förmodligen från 1700-talet.


Ladugården vid vägen

Ladugården vid vägen lånas av Svenska kyrkan och används som förråd av Rumskulla Hembygdsförening. En gång i tiden hade kyrkvaktmästaren grisar, höns och ved i denna ladugård.


Gibberydssågen

Gibberydssågen byggdes under 1920-talet och var i drift fram till mitten 1970-talet. Såghuset, sågbänkar och tändkulemotor var intakt men i stort behov av renovering. Gibberydssågen överläts att förvaltas av Rumskulla Hembygdsförening som år 2011 påbörjade renoveringen. Idag används sågen vid valda tillfällen.

Här kan du läsa mer om Gibberydssågen.

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.