Sevärdheter

Kartbild över sevärdheter i Rumskulla socken

Från denna karta utgår sevärdheterna som listas nedan. Varje sevärdhet hänvisar till ett nummer på kartan så att du lättare kan hitta varje plats.

Klicka på kartbilden om du vill titta på platserna lite närmre genom att förstora kartan eller önskar skriva ut den.

Sevärdheter i Rumskulla socken

Tjurstorps by (Nummer 1 på kartan)

Husen är från 1600-talet och 1700-talet.

Ingen bild.


Runkesten (nummer 2 på kartan)

Flyttblock som med sin ”egg” vilar på en berghäll och kan fås i gungning.


Trollegatan (nummer 3 på kartan)

Cirka 40 m djup och 240 m lång. Ett skurugata i miniatyr.


Holmsjöbadet (nummer 4 på kartan)

Kommunal badplats med bryggor, omklädningsrum och en enkel toalett.


Rumskulla Kyrka (nummer 5 på kartan)

Stenkyrka byggd år 1835. Altarskåp, tillverkat i Lybäck under sent 1400-tal, anses vara ett av landets förnämsta i sitt slag.


Prästgårdsängarna (Nummer 6 på kartan)

Fossil åkermark (gamla övergiven åker) indelad i cirka 15 långsmala parceller. Gravfält från äldre järnåldern.

Ingen bild.


Rumskulla Hembygdsgård (Nummer 7 på kartan)

Rumskulla Hembygdsförening bildades år 1918. Ditflyttade byggnader med många föremål från äldre dar. Samlingarna kan visas efter överenskommelse. Kontakta någon i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du här.

Rumskulla Hembygdsgård är en utmärkt plats att stanna och ta del av vad man har i fika-korgen.


Prästgårdskvarnen (nummer 8 på kartan)

Prästens tionde kvarn från 1700-talet. Restaurerades år 1990. Kan visas i drift efter överenskommelse med Rumskulla Hembygdsförening som har ansvaret för kvarnen. Kontakta någon i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du här.

En rastplats finns i anslutning till kvarnen.


Jättegrytan (Nummer 9 på kartan)

En av inlandsisen svarvad cirka 2 meter djup ”gryta” i berget. Skyltat från väg, rösad led från göken. OBS! Delvis brant stigning.


Diket (nummer 10 på kartan)

Förkastningsspricka, cirka 100 meter lång och på vissa ställen 3 meter djup.


Kvilleken/”Rumskullaeken” (nummer 11 på kartan)

Även kallad ”Kristus-eken” och nämnd som Europas största och äldsta träd. Har en omkrets på 14 meter. Ett naturreservat bildades år 2007 för att bevara ängs- och hagmark. Området är på 30 hektar där Kvilleken är en central symbol.


Nationalparken (Nummer 12 på kartan)

På Norra Kvill kronopark avsattes år 1927 ett cirka 27 ha stort skogsområde till nationalpark. År 1994 utökades parken och omfattar nu 114 ha. Det finns markerade stigar genom området som rymmer fantastisk natur med urskog och tjärnar.


Hälsokälla (Nummer 13 på kartan)

Omnämnd av Dr.P. Dahlbeck i mitten av 1700-talet. Följande inskrift finns i stenen ovanför källan: ”Hoc aqua salutaris, probata cum fructua”.


Norrhult (Nummer 14 på kartan)

Är kanske bygdens äldsta boplats. Fylld av sägner och sagor! Korsen minner om att här har varit en urgammal gudstjänst och begravningsplats.


Grönsved (Nummer 15 på kartan)

Kalmar läns högsta punkt, 291 m.ö.h. Stanna gärna till och beundra dessa hisnande sköna vyer. Åk sedan vidare på de vackra byvägarna Grönsved – Gibberyd – Rumskulla.


Garpön (nummer 16 på kartan)

I sjön Hjorten, även kallad Dackön. Befästningsverk med med tre ringar av pålar runt ön (cirka 2000 st). Befästningen är daterad till åren 1369 – 1370, men brändes ned under unionstiderna 1389. Utgrävning har bedrivits i samarbete mellan Rumskulla Hembygdsförening och Kalmar Länsmuseum.


Gravfält & Domarsäte (nummer 17 på kartan)

Gravfältet är daterat till äldre järnåldern. Dommarsäte består av bautastenar i rade.

Ingen bild.


Väggebergs grotta och kista (nummer 18 på kartan)

Grotta resp. ravin i ett bergsparti på den sägenomsusade Viggesbo mo.


Urkons håla (nummer 19 på kartan)

En sägenomspunnen håla som sparkades upp av urkon. En håla stor som en liten kyrkogård och cirka 20 meter djup. Gropen är alltid torr hur mycket nederbörd som än kommer ner.

Ingen bild.


Katthult, Gibberyd (nummer 20 på kartan)

Gården där filmerna om Emil i Lönneberga spelades in under åren 1971 – 73. Upplev atmosfären, gå in i snickerboa och möt djuren i Katthult. Öppet dagligen vecka 25 – 33 mellan kl. 10.00 – 19-00. Souvernirbutik med glass, kaffe och dricka. Läs mer på deras hemsida.


Gibberydssågen (nummer 21 på kartan)

På 1920-talet byggdes det lilla sågverket med sågbänk och kantverk drivna av en tändkulemotor på 20 hk. Tändkulemotorn från 1928. Sågverket var i drift sista gången under 1970-talet. Hembygdsföreningen har restaurerat byggnad och maskiner och sågen är nu i körbart skick.

För visning kontakta Rumskulla Hembygdsförenings styrelse, kontaktuppgifter hittar du här.