Vår historia

Föreningens historia

Rumskulla Hembygdsförening grundades 1918 med den då 35 årige kantorn och läraren Hjalmar Westrin som främste tillskyndare och med Victor Haak och K E Petersson som stöttepelare. De såg att det gamla bondesamhället var på väg att i grunden förändras och att det var hög tid att ta till vara vårt gamla kulturarv.

Många Rumskullabor tyckte att de var smått tokiga som samlade på gammalt ”skräp” men Selma och Enok Samuelsson på Viggesbo/Skuru skänkte den gamla Larstorpsstugan från 1600 talet till den nybildade föreningen som därmed fick en plats att härbärgera föremålen i. Bönderna i Källeberg erbjöd sig att riva och transportera stugan till dess nuvarande plats och bröderna Rönn från Övrakulla byggde upp den 1919.

Rumskulla Hembygdsförening var bland de allra första som startades i Kalmar län – endast två nu levande föreningar i länet kan göra anspråk på att vara äldre. Vi har all anledning att vara stolta över och tacksamma gentemot dessa pionjärer och alla de som har utvecklat föreningen sedan dess.

Några stolpar i föreningens historia

 • 1918 Föreningen grundas
 • 1919 Larstorpsstugan flyttas till hembygdsgården och ett museum inredes
 • 1951 Olof Westrin tar initiativet till föreningens nybildande
 • 1961 Loftboden från Norra Kvill (1700tal) uppsattes sedan Linnötningsstenen från Åstad vid Stångån flyttats till hembygdsgården året innan
 • 1964 Premiär för midsommarfesten i hembygdsgården
 • 1977 Förvärvades nuvarande markområde av pastoratet för 4000 kr
 • 1982 Invigdes Stenkullastugan
 • 1984 Premiär för Hembygdsdagen som sedan dess hållits sista söndagen i juli varje år
 • 1986 Ny förrådsbyggnad uppsattes för vagnarna som tidigare förvarats på Ösjöfors
 • 1989 Hemvändardagen med 750 besökare i kyrkan
 • 1990 Invigning av Prästgårdskvarnen som arrenderats på 49 år 1987
 • 1994 Bebyggelseinventeringen klar – fem pärmar i Stenkullastugan
 • 1995 Ladugården från Fällan (Johanstorp) på Nedrakulla från 1855 uppsattes
 • 2000 Premiär för föreningens årliga julmarknad
 • 2007 Torpinventeringen klar – ytterligare fem pärmar i Stenkullastugan
 • 2008 Invigning av smedjan från Gibberyd i en nyupprustad hembygdsgård
 • 2012 Återinvigning av Gibberydssågen efter en omfattande restaurering samt ny parkeringsplats och en toalett i anslutning till såghuset