Kategorier
Hembygdsföreningen

Årsmöte 2024

Under årsmötet får du ta del av traditionella årsmötes-förhandlingarna och lotteri. Vi bjuder på fika med semla.

Datum och tid: 10 mars kl 15.00 i Stenkullastugan, Rumskulla Hembygdsgård.

Varmt välkomna!