Kategorier
Hembygdsföreningen

Sista körningen vid Gibberyds-sågen

Hoppas att år 2021 blir bättre så att vi kan genomföra några evenemang. Önskar alla en god jul och ett gott nytt år från oss i Rumskulla Hembygdsförenings styrelse.