Kategorier
Hembygdsföreningen

Nyhetsbrev mars 2024

Formgivning: Elina Lööw

Dags att betala medlemsavgiften

Genom att bli medlem är du med och bidrar till föreningens fortlevnad. Du bidrar till att vårt natur- och kulturarv tas tillvara och kan vara med och påverka bygdens utveckling.

Förmåner du får som medlem:

  • Möjligheten att ta del av Rumskulla Hembygdsförenings samlingar och dokumentationer.
  • Vara med och påverka föreningens verksamhet och aktiviteter.
  • Information genom digitalt nyhetsbrev 6 – 8 gånger per år
  • Reducerat pris på prenumeration av tidskriften Stenmuren 160 kronor per år, ordinarie pris 200 kronor per år.
  • Reducerad entréavgift på Kalmar Läns museum, 75 kronor ordinarie pris 130 kronor.
    OBS! Det är fri entré för barn upp till 19 år.

Avgiften för år 2024 är 50 kronor per person eller 100 kronor per familj där hemmaboende barn upp till 18 år ingår. Kom ihåg att skriva ditt/era namn på meddelanderaden när du gör din inbetalning. 

Betala till bankgiro: 5407-9173
eller med Swish till 1232729069

När du har betalat din medlemsavgift, skicka ett mejl till info@rumskulla.se så kommer du få ditt personliga medlemskort i vändande mejl. Detta medlemskort kan du skriva ut eller visa upp på din mobil när du till exempel vill besöka Kalmar Läns museum.

Foto: Bild lånad från Åsle Tå hembygdsförenings hemsida

Än finns det platser kvar till dagsutflykten till Åsle Tå!

Lördagen den 4 maj kl 8-18 bjuder Rumskulla Hembygdsförening in till en dagsutflykt med buss till Åsle Tå, Falköping.

Upplevelsemuseet Åsle Tå ligger i en mångtusenårig jordbruksbygd och är Sveriges största bevarade samling av backstugor som ligger på sina ursprungliga platser. I en unik historisk miljö från 1700- och 1800-talen kan du vandra runt mellan stugorna och även stiga in i de tidsenliga interiörerna. I en unik museimiljö kan du uppleva arvet från ett svunnet fattig-Sverige och lära känna starka personligheter och deras gripande levnadsöden.

Senaste anmälningsdagen är 12 april!

Här kan du läsa mer om dagsutflykten.

Vi ser fram emot att dela denna minnesvärda dag med dig!

Formgivning: Elina Lööw

Verksamhetsplan 2024

Vid årsmötet den 10 mars antogs verksamhetsplanen för år 2024. Hoppas vi ses på våra aktiviteter och evenemang under året.

Söndag 28 april start kl 13.00-14.00    
Tipspromenad i Wentzelholm

Lördag 4 maj kl 8.00 – 18.00
Utflykt med buss till Åsle tå, Falköping, start kl 8.00 vid hembygdsgården

Söndag 19 maj kl 11.00-16.00   
Upptäckardagen – vid sågen i Gibberyd

Lördag 8 juni kl 11.00
Rundtur med veteranmopeder och MC, start vid hembygdsgården

Torsdag 20 juni kl 18.00
Vi klär midsommarstången och pyntar hembygdsgården

Fredag 21 juni kl 15.00
Midsommarfirande med dans, lotterier och fikaservering i hembygdsgården

Måndag 24 juni kl 17.00   
Slåtter vid kvarnen och hembygdsgården

Söndag 7 juli kl 11.00
Ekumenisk gudstjänst i hembygdsgården

Lördag 10 aug kl 13.00   
Allsång med servering i hembygdsgården

Lördag 7 sep kl 17.00
Raggmunkegille med quiz

Fredag 15 nov kl 18.30
Kura skymning

Ett stort varmt tack till Janne

Vid årsmötet valdes den nya styrelsen. Janne Westrin avgick som ordförande och sitter kvar som ledamot. Ordförandeposten är vakant. Valberedningen och styrelsen arbetar för att rekrytera en ny ordförande till årsmötet 2025.

Rumskulla Hembygdsförening vill rikta ett stort tack till Janne för hans betydelsefulla insats som ordförande. Styrelsen ser fram emot det fortsatta samarbetet!